Изработка на сайт

В съвременния свят на все по увеличаващи се дигитални услуги, бизнесът изисква бърза изработка на сайт и плаща за бърза услуга. Това обаче не е толкова бизнес оправдано. За изработката на един сайт, трябва известна предварителна подготовка, която да се изрази в запознаване с бизнеса на клиента или с продуктите, които предлага. Защото скелето на сайта може да стане много бързо, основните неща могат много бързо да се изчистят, но какво остава за продуктите и услугите, които имат нужда от адекватно представяне. Дори да има много вградени инструменти за бързо представяне на каталог, то все пак много от нещата трябва да се опишат и уникализират.

Това обаче е само една възможна ситуация. Може да има бизнесмени, които искат бавно и стратегическо решение за изработка на сайт и при тях има една скорост на работа, докато при бързите поръчки се работи с други мерки. И в двата случая обаче е важен индивидуалният подход към конкретната поръчка, така че да се получи уникален резултат, от който клиентът да е доволен.

Хората лесно бъркат това, което се нарича уеб дизайн с изработка на сайт. Разбира се не е чак толкова фатално, защото когато се поръчва изработка на сайт, в комплекта услуги вървят много неща, едно от които е уеб дизайна. Чисто статистически, извадено от инфографика на компания по информационни услуги, в един момент на пазара в Щатите е имало свободни места за над милион разработчици (web developers – хората които се занимават с изработката на сайта) и с пет пъти по-малко свободни места за уеб дизайнери. Когато обаче поставим нещата на една плоскост ще видим, че за изработка на сайт трябват умения по:

  • Разработчикът създава вътрешната изработка на уеб сайта

  • Компетентен е в най-различните езици за програмиране

  • Разработва потребителския интерфейс

  • Използва лявата част на мозъка си, защото работи на базата на логика, линейно мислене и са му необходими технически способности за работа с програмите, които да осигурят базата за развитието на сайта.

В съвременният свят, има и хора, които могат да обединят и двете работи, някои им казват еднорози. От съображения за сигурност няма да кажем колко заплата взима един уеб разработчик в САЩ, за да не изгоним и малкото останали в България, такива. И все пак, качеството преди всичко.

You may also like...