Какво определя цените на счетоводните дейности?

„Защо ми струва толкова?“, „Защо с вашата счетоводна фирма е по-изгодно“, „Как стана така, че плащам двойно повече, отколкото уговорената сума в договора“ – това са само част от въпросите, които много клиенти на счетоводни компании си задават.

Ако изпълнителите, с които сте избрали да работите, са опитни професионалисти, те би трябвало да отговорят на тези ваши питанки още от самото начало.

Така например важна роля в ценообразуването играе Регистрацията по Закона за данък върху добавената стойност. При наличието на такава, счетоводителят има допълнителни ежемесечни ангажименти, като подаване на декларации и пр.

Основна определяща роля на цените в бранша все пак е видът на дейността на първо място. Дали фирмата ви е в сферата на услугите, търговията или производството, има голямо значение при таксуването.

Броят на служителите в компанията също оказва влияние, като разбира се, това няма как да бъде основен определящ фактор. В много фирми има голямо текучество, правят се драстични съкращения и прочие непредвидими ситуации.

По-честите проверки от страна на институциите биха оскъпили въпросните счетоводни услуги.

Неочакваните счетоводни разходи

Много клиенти се оплакват от дейността на избраната от тях счетоводна къща заради неочаквани разходи. Тук идва моментът с изненадите по договора, или честият въпрос: „Защо в договора сумата беше по-малка?“.

Получава се така, защото много счетоводни компании хитруват, като описват основните дейности в договора, без да споменават, че ще има и допълнителни, задължителни операции.

Така, когато в края на месеца таксуват върху общата сума и тях, крайната цена може да не се хареса на клиента.

Ето защо преди да подпишете договора, трябва внимателно да изчетете всички клаузи, дребни шрифтове и при неясности, да се интересувате.

Какво може да включва допълнителното таксуване?

Възможно е за подаването на статистически справки да се начислява допълнителен хонорар, както и други по-специфични услуги, например регистрация на фирмата по система Интрастат. Въпреки, че не би следвало финансовия одит да бъде изпълнен от обслужващото клиента счетоводно предприятие е нерядка практика това да се случва и съответно хонорарът на одитора на оскъпи допълнително годишните такси.

При назначаване на нов служител и съпътстващото изготвяне на документи се прибавя отделен хонорар към месечната сума. Същото важи и при прекратяване на трудов договор, изготвяне на служебни бележки, допълнителен хонорар на одитора и прочие.

Често при промяна на законодателството се изискват нови документи, регистрации и други допълнителни операции, които трябва да бъдат извършени от счетоводителя.

Сложните счетоводни казуси

Относително е схващането, че ценообразуването трябва да се влияе от броя на счетоводните дейности. Понякога един казус може да отнеме на специалиста няколко дни, в които да проучва законите, настъпилите промени и съдебна практика.

Управителят на фирмата трябва да има предвид тези разходи, както и непредвидените ангажименти на изпълнителя. Тук може да влизат отчети за Българската народна банка, ревизии, специфични проверки и т.н.

Важно е управителят на фирмата да не гледа на счетоводителя като на „необходимото зло“, а като на пръв помощник в нерешимите казуси и като на човек, който ще помогне за бъдещото предотвратяване на счетоводните неуредици.

И накрая, нека не забравяме, че цената винаги се определя от качеството. Ако тя ви се струва неприемлива, информирайте се за ценообразуването при други счетоводни къщи.

Ако пък ви направи впечатление съмнително ниската оферта, наострете вниманието си към договора и се поинтересувайте има ли допълнително таксуване. Много често се оказва, че евтиното излиза твърде скъпо…

Източник: https://www.burgasnews.com/2019/08/12/%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D1%82/

You may also like...