Как работят термопомпите въздух-вода

Монтирането на термопомпи въздух-вода е относително прост процес. Това може да се осъществи за два до три дни по всяко време на годината и не изисква пробиване. Но тя притежава някои действително иновативни технологии.

Уникалността на термопомпата въздух-вода се състои в това, че тя ползва възобновяема слънчева енергия от въздуха отвън и я прехвърля към водната отоплителна система в дома. По този начин термопомпата преобразува външния въздух в гореща вода за банята и отоплителните радиатори.

Термопомпата въздух-вода обикновено се състои от две части: вътрешен модул и външно тяло.

  1. Процесът на нагряване започва във външното тяло на термопомпата, което се намира извън къщата. От устройството се изтегля въздуха отвън до термопомпата.
  2. Хладилният агент, който се намира в затворената система на термопомпата, играе ключова роля. Всички машини, които пренасят топлина от студени до топли помещения, като хладилници и климатици, съдържат хладилен агент. В този случай хладилният агент се състои от безцветен газ с точка на кипене далеч под нулата.
  3. Хладилният агент е изложен на различни налягания и температури в затворената система. Това е начин за овладяване и бутане на границите на законите на термодинамиката. Тук енергията само променя формата си.
  4. Когато хладилният агент е подложен на налягане, създадено от компресора на термопомпата, температурата се повишава значително и чрез кондензатора на термопомпата образувалия се горещи газ, може да се използва за нагряване на водата. Процесът изисква доставка на електроенергия – например за захранване на компресора и вентилатора – но това е само малка част от предоставената топлинна енергия.
  5. Водата, която се нагрява, се транспортира до вътрешния модул вътре в дома и се използва за душове, кранове, радиатори и / или подово отопление. В същото време хладилният агент в термопомпата се връща в течно състояние и може да влезе отново в процеса.

Просто казано, термопомпата е взела топлинна енергия от въздуха отвън и я е концентрирала. След това се използва за затопляне на вашия дом и снабдяване с гореща вода.

You may also like...