За навреме направения ремонт на покрива


Преди да се започне ремонт на покрива е необходимо да се направи точна преценка от какъв вид трябва да е той – основен или текущ. Жителите на многоетажните сгради не винаги са съгласни да правят разход за такъв ремонт, но много често това няма как да се размине. Основният ремонт е свързан с много разходи.

Какъв ще бъде ремонта – текущ или основен, зависи от мащаба на пораженията – едно е когато покрива пропуска вода на няколко места, а съвсем друго, когато площта на основната конструкция е непригодна повече от 40 %. Оценка за състоянието може да направи само квалифициран инженер-специалист след основен преглед и то не само външно. Трябва да се изясни в какво състояние е всеки слой от покрива – конструкция, керемиди или друг вид покритие.

Текущият ремонт на покрива включва смяна на повредени елементи както на керемиди, така и от дървената конструкция, поправка на други малки повреди. Всякакъв обем работа, даже и малък да е, изисква определени разходи за труд и материали. За да се знаят точните разходи, трябва да се направи калкулация на материални и трудови разходи. Това е много важно особено за многожилищните сгради, където разходите се заплащат от всички собственици.

Покривите на всяка сграда трябва да са в изправно състояние за да се гарантира запазването на стени и плочи. Всички дейности по ремонт на покрива трябва да се изпълняват последователно, да се спазва много точно технологията. Трябва да се използват качествени материали и опитни майстори. Намаляването на разходите за сметка на качеството на материалите е недопустимо. Контрол в хода на работата по ремонта на покрива трябва да се прави от представител на фирмата и представител на собствениците, поръчители на ремонта.

Ремонта трябва да се прави през сухо и топло време с изключение на аварийните случаи, предизвикани от вятър, проливни дъждове, урагани. Срокът за изпълнение на работата зависи от обема на ремонтните дейности.

За да се направи качествен ремонт, особено на многоетажна сграда, е необходимо да се ползват услугите на професионалисти от фирма за ремонт на покрива. Това е наложително, защото се работи на голяма височина и това изисква много добра организация на целия процес, спазване правилата за безопасна работа и внимателно ползване на всички инструменти, необходими за производствения процес.

You may also like...