Поддръжка на асансьори – чия е отговорността

Неизправни асансьори – това е разпространено явление, с което се сблъскват много жители на многоетажните жилищни сгради. Някой ще каже, че това е от възрастта на асансьорите, тъй като техния срок на експлоатация е изтекъл.

Главна причина за повредите е липсата на поддръжка на асансьорите. При сключване на договор със специализирана фирма за поддръжка на асансьори, тя поема отговорността за тяхната изправност.

За съжаление все още се срещат фирми, които поглеждат подемните устройства само за плановия технически преглед. Понякога се отзовават на повикване поради голяма авария.

Ако механиците провеждат периодичен преглед на асансьорите и отстраняват малките неизправности, те ще се ползват дълго време. Реално асансьорите не работят нормално дори половината от времето, определено за тяхната експлоатация.

Според професионалистите от фирмите за поддръжка на асансьори изправен асансьор не може да пропадне. Той е оборудван със сложна защитна система, с която даже при прекъсване на кабели може да бъде удържан с помощта на специални метални конструкции. В състава на тази система влизат специални датчици, следящи за функционирането на асансьора.

Ако един датчик излезе от строя, електрозахранването се прекъсва и той веднага спира. Това се получава, защото датчикът е съставна част от веригата и ако една от нейните части излезе от строя, спира захранването с ток.

Понякога недобросъвестни електротехници просто съединяват веригата в мястото на излезлия от строя датчик. Такъв безотговорен подход към работата обяснява на първо място, че един техник трябва да обслужва голям брой асансьори. На него просто не му достига времето за да огледа добре подемното устройство, а за смяната на датчика ще му бъде необходим нов. Трябва да се изчака за доставката, а в това време нетърпеливите жители на сградата чакат превоза си. За това се взема бързото решение на проблема – връзка във веригата без датчик.

Разбира се, това са изключителни случи. Фирмите, занимаващи се с техническо обслужване и поддръжка на асансьори, са снабдени с всички необходими резервни части и това им дава възможност да реагират бързо на авариите. Високият професионализъм на екипите позволява да се извършва ремонт и поддръжка на асансьорите срочно и на високо ниво.

Денонощните групи за аварийни ситуации са на непрекъснато разположение, за да могат гражданите да се чувстват спокойни и сигурни за работата на асансьорите.

You may also like...