Почистване на септичните ями – ефективни методи

Собственикът на извън градски имот, канализационната система на който налага септична яма или помийна яма, е необходимо да реши въпроса с нейното почистване.
Начините за почистване на септичните ями се избират в зависимост от вида на ямата.

Почистването може да стане чрез използване на някой от следните методи:
– механични;
– химични;
– биологични.

Механичният метод на почистване е подходящ за изкопните ями. Собственикът трябва да уточни каква е нейната дълбочина и кога е правено последното почистване. На стените и дъното неизбежно има образуван плътен налеп, дебелината на който може да бъде внушителна. За нейното отделяне възможностите на специализираната машина може да бъдат недостатъчни.

За разграждането на наслойките са необходими биопрепарати. За това почистването на септичните ями и помийните по механичния начин се изпълнява на два етапа:
1. Изпомпване на септичните и помийни ями със специализирана машина.
2. Отделяне на налепа с помощта на биопрепарати.
След това е нужно да се възстановят дренажните свойства на ямата: да се изхвърлят твърдите остатъци, наслоени по дъното и стените.

Дължината на маркучите на машината за изпомпване е обикновено 3 метра.Ако дълбочината на ямата е по-голяма,то предварително трябва да се поръча друга специализирана техника.

Химичният начин за почистване на септичните ями е ефикасен и за обеззаразяване на канализационните отпадъчни води. Може да се избере препарат от следните видове: формалдехид, белина, азотни торове, амониеви съединения.Всяко от тези средства се предлага в магазините под формата на прах или таблетки.

Химическите средства за почистване контейнера за утайки изпълняват следните задачи:
– осигуряват разграждане на големите фракции;
– отстраняват неприятния мирис;
– обеззаразяват отпадъчните води;
– размекват налепа по дъното.

Най-ефективен начин за почистване на септичните ями е използването на бактерии. Тези микроорганизми са безопасни за всеки вид контейнер. Те добре работят в яма, изградена от бетон, тухли, в яма от пластмаса или метал.За това почистването на септични ями с бактерии е оптималния избор.

Бактериите са живи организми, живеещи в специални условия. Те се активизират при попадане в течна среда. В състава на биопрепаратите има и вещества-катализатори: хранителни ензими. Няколко часа след внасянето на биопрепарата започва активното разграждане на органичната маса.

You may also like...