Обслужване и почистване на септични ями

jamiЗа обезпечаване нормалната работа на канализационните системи е необходимо да се провежда тяхното текущо обслужване и почистване на септични ями. Ако септичната яма се препълни, то филтрите в нея могат да се скрият и така ще излезе от строя цялото съоръжение. Ремонта на оборудването, излязло от строя, често е по-скъп от, отколкото услугите по своевременното обслужване и почистване на септични ями. Можем да добавим, че повечето пъти почистване на септични ями само подобрява техните експлоатационни качества и работоспособност.

В случаите, когато ямата не се запълва и тя не се чисти, образуваната в нея утайка се трансформира с течение на годините в твърда тежка глина. Тази глина не може да се изчисти с обикновения начин със стоманен маркуч. Процесът на рециклиране на пресованата утайка е трудоемък и скъп. Има понякога щастливи случаи, когато почистване на септични ями се прави през по-голям период. Почистването позволява да се удължи работата на цялата система на локалната канализация и да спаси домът и целият район от замърсяване.

Всеки собственик на имот е в правото си да избере най-подходящия за неговите възможности начин за провеждането на не толкова приятната процедура по почистването. Наистина списъкът не е чак толкова голям, по-скоро се състои от две точки и една спомагателна:

  • Почистване с използване възможностите на специализираната техника. Това е отдавна съществуващ и до наши дни продължава широко да се използва начин, осигуряващ максимално удобство за провеждане на всички работи и тяхната оперативност.
  • Самостоятелно почистване на септични ями. Посоченият начин се прилага по-малко, защото всички операции трябва сам да си ги свършиш. За провеждането на комплексната работа в магазините има всички необходими приспособления и механизми.
  • Третият начин се , в използването на различни биопрепарати, съдържащи голям брой бактерии за помийни ями. Бактериите разграждат съдържанието на ямата и обезпечават абсолютно безвредна отпадъчна вода. Този начин не е пълноценен, защото твърдата утайка се задържа. Това налага да се допълни с някой от по-горе посочените начини.

Необходимо е да се обърне внимание на това, че при изпомпването се отстранява не само утайката, но и всички отпадъчни води, намиращи се в септичната яма. В резултат на това тя остава напълно празна, което е крайно нежелателно. Предвид ниското собствено тегло може да бъде изхвърлена от подпочвените води на повърхността, повреждайки цялата канализационна система. Поради тази причина не по-късно от един ден след почистването е необходимо контейнера на ямата да се напълни с вода
.
Разбира се, тук става въпрос само за ями, направени от пластмаса. Това не се отнася за септичните ями, направени от бетонови гривни.

You may also like...