За по-малко проблеми – смяна на щранговете


В нашия апартамент се появиха проблеми с питейната вода – промени се цвета, налягането беше слабо. След консултация с фирма за смяна на щрангове се разбра, че проблема е в старите вертикални и хоризонтални тръби, които разпределят водата по етажите. Кооперацията, в която се намира нашето жилище е много стара, а никога не е правена смяна на щранговете. Запознахме се с голямото разнообразие от тръби с различни качества, което се дължи на различния материал, от който са изработени.

За да бъде ефективна работата е необходимо да се направи смяна на вертикалните тръби за цялата кооперация, за да се подава качествена вода от абонатната станция. Това вече създаде проблеми. Част от съседите не бяха на същото мнение, а това са обща собственост и всички трябва да платим услугата. След редица общи събрания благодарение на факта, че ползваме професионален домоуправител, успяхме да вземем решението да започнем да действаме за намиране на подходяща фирма и изгодна оферта.

В интернет открихме точно това, от което имахме нужда – фирма за смяна на щрангове с дългогодишен опит. Представител на фирмата посети кооперацията и разгледа цялото разположение на вертикални и хоризонтални тръби. Едновременно с това ни обясниха, че е добре да се сменят и тръбите за топла вода и канализационните щрангове. Така получихме добра оферта за едновременна смяна на всички общи тръби и това се прие от съсобствениците много добре.

Професионалните работници започнаха работа още на следващия ден и за кратък период от време се справиха с всички тръби, както и с всички отпадъци.

Със смяната на щрангове се осигурява чиста вода с нужното налягане. Топлата вода вече е с достатъчно налягане до последния етаж и с естествен цвят – изчезна мътния цвят, причинен от ръждата от тръбите. Смяната на вертикалните тръби ни осигури спокоен живот, защото вече няма опасност от наводнения, каквито няколко пъти преди това бяха предизвикани. Смяната на щрангове реши проблема и със запушване на каналите – водата изтича нормално по канализационните тръби.

За пълна информация може да потърсите в интернет подходящата фирма и да се свържете с техен представител, който безплатно ще направи оглед на обекта и ще ви предложи решение на проблема.

You may also like...