Професионален домоуправител – важният фактор


Живущите в блокове и кооперации все по-често срещат термини като ЗУЕС, ОС и други. Едни разбират тяхното значение, а други – не. От съществена важност обаче е да има един човек, който да познава Закона за етажната собственост и начина за свикване на Общо събрание. Този човек е домоуправителят, с чиято помощ се подобрява живота във входа на сградата.

За съжаление много малко хора имат време да поемат длъжността „управител на етажната собственост“, защото са ангажирани със своята работа и други проблеми. Ето защо се появиха фирми, които предлагат професионален домоуправител, който да се грижи за проблемите на съкооператорите, да организира събрания, да води домова книга и да събира такси.

Таксата за наемане на професионален домоуправител не е висока, така че винаги могат да се съберат пари за компетентен юрист познаващ ЗУЕС. Той ще ври и кипи в работата и ще бъде безпристрастен при междусъседските спорове. Най-накрая ще се разрешат важни въпроси като поставяне на нова входна врата, спиране на шума от съседите и други подобни.

Статистиките сочат, че професионалният домоуправител се справя много по-добре със задачите си, отколкото кандидата, излъчен от даден вход на жилищната сграда. Това са все основателни причини да помислите за такъв тип управление, което ще бъде от полза на всички. Разбира се, за целта трябва да организирате събрание и да предложите този вариант.

Професионален домоуправител се използва и когато човекът, заемащ длъжността не върши съвестно своята работа. Последният може да бъде отлъчен от поста, за да се даде възможност на компетентно лице да извършва задълженията си свързани с т.нар. етажна собственост.

В обобщение
Изборът на домоуправител е важна стъпка за всички съкооператори. Вие сте тези, които решавате, дали това да бъде съсед от входа, или професионалист към дадена фирма. По-важното е да постигнете хармония в междусъседските взаимоотношения и да подобрите качеството на живот в сградата. Сега ви оставяме да решите кой вариант ще изберете.

You may also like...