Регистрация на фирма от типа на АД или ЕАД – какво трябва да знаем?

Вашият надежден партньор Голдън Вижън ви съветва…

Регистрация на фирма в България могат да направят, както местни физически или юридически по своята същност лица. Тази регистрация могат да осъществят и чуждестранни юридически субекти и еднолични лица. Като цяло разнообразните законово установени форми за фирми у нас са доста. Главно можем да ги отделим на капиталови дружества и събирателни такива. Най-използваните и популярни фирмени форми в страната са тези на ООД и АД. Тоест Дружествата с ограничена отговорност или Акционерните дружества. В сайта онлайн на Голдън вижън – www.smallbusiness.bg можете да намерите цялата ви необходима информация за регистрация на фирма – срокове, необходими документи, видове фирми и прочие. Днес те ще ни запознаят с особеностите на фирмите от типа на АД и ЕАД и техните особености!

Регистрация на фирма от типа на ЕАД или АД – особености и регулации

Акционерните дружества, били те еднолични или не, спадат към капиталовите дружества и техните особености и регулация. Главно подобен род форми за компания се използват от големи бизнес предприемачи. При тях капиталите на самата фирма се разпределят между участниците в основаването под формата на акции. АД могат да основат, както юридически, така и физически лица – те могат да са едно или повече! За разлика от минималния капитал за основаване на ООД, тук говорим за начален капитал от поне 50 хиляди лева – затова и фирмите минаващи регистрация под тази форма често не са малки и средни. При Акционерното дружество участниците в капитала отговарят за фирмени дългове единствено до вноската си и не със собствено имущество.

Едноличните акционерни дружества се притежават от един основател-собственик на капиталите. Той може да бъде юридическо лице или физическо отново, но трябва да е налице едностранна или двустранна форма на управление. Тоест ЕАД-то трябва да има управителен и още надзорен съвет или да се управлява от общо събрание на акционерите посредством борд на директорите. Последващото осчетоводяване, регистрация по ДДС, печати и прочие на тези дружества е значително сложна задача за изпълнение, затова е добре да се доверите на професионални кадри в областта. Посетете www.smallbusiness.bg свържете се с опитните професионалисти по регистрация на фирма, възползвайте се от коректните им и бързи услуги още днес! Така ще изберете формата, дейността, името на фирмата си и ще я регистрирате гладко, без никакви перипетии и грешки.

You may also like...