Подходящо решение за всеки вход е професионален домоуправител


Професионалното управление на входа е за предпочитане, защото платеният домоуправител работи само за тези собственици. Освен това този човек е на заплата и той добросъвестно си изпълнява задачите.

Всички въпроси в кооперацията ще се решават навреме и адекватно, защото професионалистите са добре запознати със зкона за етажната собственост и умеят да го прилагат. Професионалистът ще бъде обективен и безпристрастен, което осигурява мирно съвместно съществуване между съседите. Всички възникнали междусъседски проблеми се решават веднага, защото професионалният домоуправител борави с правилника за вътрешния ред и строго следи за спазването му.

Общото събрание се свиква за да се предложи и приеме реда за извършване на неотложните ремонти. След решение на собствениците, професионалният домоуправител поема отговорността за намиране на подходяща фирма. При започване на ремонт той следи за извършената работа и се справя със заплащането.

Всички общи сметки за ток, чистач, вода или асансьор се плащат от професионалиста. Той се справя с навременното събиране на дължимите месечни такси от всеки собственик. Това се постига, защото във фирмите за професионално управление на етажната собственост работят специалисти, които умеят да убеждават и печелят доверието на хората около себе си.

Професионален домоуправител се налага все по-често да се ползва поради невъзможността да се намери подходящ човек сред собствениците. Тази професия има редица предимства. Тя се появи на пазара на труда поради липса на управители в съответния вход или кооперация. Да се намери човек от самия вход е вече почти невъзможно, защото за да се изпълняват всички задължения е нужно много време, а няма вече хора със свободно такова.

Има още редица причини, заради които няма желаещи за домоуправители. Няма желания от страна на хората да се занимават със събиране на пари, защото често възникват разправии по тези въпроси. Наред с това разрешаването на междусъседски спорове е много неприятно, защото години наред се живее заедно и в един момент трябва да си обективен с цената на приятелството. Пои професионалния домоуправител това не създава проблем, защото той работи отговорно с всеки един, живущ в кооперацията.

В интернет има различни предложения, но преди да ги разгледате трябва да имате решение на общото събрание на собствениците за ползване на професионален домоуправител.

You may also like...